English Français Allemand Italiano Español Indonesia Vietnam Türkçe Russian

Copy Paste Custom Lenny faces creator

Create your unique emoticon lenny face with the emoticon generator and use it on Whatsapp, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Discord

Creating a unique smiley face that your friends will never have seen elsewhere is easy with our personalized smiley face generator. You can choose each element that composes it one by one or you can use the random way.

Lenny face emoticon creator

Create your custom text face in seconds !

▪▪▪▶ Create :

😃 Happy 😍 Love 😐 Neutral 😥 Sad 😡 Angry ✨ Random
ヽ(‍‍⬒‍‍͜ʖ‍‍⬒‍‍)ノ‍
↑ Click on me to copy ↑

(•◡•) Base

(•◡•)
{•◡•}
[•◡•]
⁅•◡•⁆
‹(•◡•­­­­­)›
<(•◡•)>
⦓•◡•⦔
⸦(•◡•)⸧
〔•◡•〕
⟮•◡•⟯
᚜•◡•᚛
〈•◡•〉
⦑•◡•⦒
⧼•◡•⧽
⦍•◡•⦐
⌊•◡•⌋
⌈•◡•⌉
❪•◡•❫
❮•◡•❯
❰•◡•❱
⧙•◡•⧘
༼•◡•༽
⟅•◡•⟆
ᶘ•◡•­­­­­ᶅ
ᖗ•◡•ᖘ
ʕ•◡•ʔ
⎝•◡•⎠
⸮•◡•?
|•◡•|
ʢ•◡•ʡ
୨•◡•୧
〘•◡•〙
【•◡•】
⟪•◡•⟫
ᘳ•◡•ᘰ
ᘳ(•◡•)ᘰ
ᕳ•◡•ᕲ
ᕳ(•◡•)ᕲ
q•◡•p

Eyes

(•◡•)
(^◡^)
(ఠ◡ఠ)
(ಠ◡ಠ)
(・◡・)
(^◡~)
(~◡^)
(̃●◡̃•)
(•͌◡͌•)
(•̄◡̄•)
(͒•◡•͒)
(̆̑•̆̑◡̆̑•̆̑)
(•̿◡̿•)
(Ø©‎ ◡ة‎ )
(ૅ◡ે)
(•ิ◡•ั)
(͠⊙◡☉̃)
(͠◉◡◉͠)
(͠•◡•͠)
(́•◡̀•)
(́•◡́•)
(̂•◡•̂)
(❛ั◡❛ั)
(❛◡❛)
(*◡*)
(٭◡٭)
(ᵔ◡ᵔ)
(◜◡◝)
(→◡←)
(ὅ◡ὅ)
(Ỡ◡Ỡ)
(סּ͡͡‎ ◡סּ͡͡‎ )
(Ծ◡Ծ)
(͡°◡͡°)
(͡•◡͡•)
(͡ ͡°◡͡ ͡°)
(סּَ‎ ◡סּَ‎ )
(癶◡癶)
(ಸ◡ಸ)
(⚗︎◡⚗︎)
(ತ◡ತ)
(ꈍ◡ꈍ)
(⍨◡⍨)
(・ิ◡・ิ)
(╹◡╹)
(⇀◡↼)
(̅°̅◡̅°̅)
(☉◡☉)
(ᓀ ◡ᓂ)
(σ◡σ)
(゚◡゚)
(ʘ◡ʘ)
(๏◡๏)
(⚆◡⚆)
(Ꝋ◡Ꝋ)
(☼◡☼)
(°◡°)
(o◡o)
(o◡O)
(O◡o)
(O◡O)
(σ◡σ)
(⍤◡⍤)
(ö◡ö)
(Ò◡Ó)
(Ó◡Ò)
(ò◡ó)
(ò◡Ó)
(Ō◡ō)
(ȍ◡ȍ)
(ő◡ő)
(ő◡ȍ)
(ȍ◡ő)
(Ȍ◡Ő)
(ô◡ô)
(Ô◡ô)
(ô◡Ô)
(Ô◡Ô)
(o◡Ô)
(Ô◡o)
(o◡ô)
(ô◡o)
(õ◡õ)
(Õ◡Õ)
(õ◡Õ)
(Õ◡õ)
(ŏ◡ŏ)
(ɒ◡ɑ)
(ə◡ə)
(Ѻ◡ѻ)
(ѻ◡ѻ)
(Ѻ◡Ѻ)
(@◡@)
($◡$)
(¥◡¥)
(¢◡¢)
(+◡+)
(-◡-)
(=◡=)
(o̧̥̻◡o̧̥̻)
(˃̣̣̥᷄◡˂̣̣̥᷅)
(͡↑◡͡↑)
(Ͼ◡Ͽ)
(⟃◡⟄)
(⌤◡⌤)
(•̀ ◡•́ )
(´◡`)
(`◡´)
(⏓◡⏓)
(⸟◡⸟)
(-◡-)
(͠°◡͡°)
( ̄◡ ̄)
(⸌◡⸍)
(ꗞ◡ꗞ)
(⍜◡⍜)
(ⱺ◡ⱺ)
(ළ◡ළ)
(꘠◡꘠)
(⨱◡⨱)
(≋◡≋)
(⪧◡⪦)
(ꖘ◡ꖘ)
(⊜◡⊜)
(¬◡¬)
(¬◡¬)
(ᴗ◡ᴗ)
(ꔸ◡ꔸ)
(x◡x)
(X◡X)
(X◡x)
(x◡X)
(⨴◡⨵)
(͌ ◡͌ )
(͡ಥ◡͡ಥ)
(□◡□)
(͡⎚◡͡⎚)
(☯◡☯)
(■◡■)
(ͯ ◡ͯ )
(◡)
(の◡の)
(͠-◡͝-)
(⪦◡⪧)
( ◡ )
(º◡º)
(⫑◡⫒)
(⊎◡⊎)
(⌓◡⌓)
(ᚖ◡ᚖ)
(✧◡✧)
(⩹◡⩺)
(⩺◡⩹)
(⪰◡⪯)
(⪨◡⪩)
(⪩◡⪨)
(⩾◡⩽)
(►◡◄)
(ᗒ◡ᗕ)
(⩿◡⪀)
(◮◡◮)
(⊙◡⊙)
(⊛◡⊛)
(⭖◡⭖)
(🄋◡🄋)
(🄌◡🄌)
(❍◡❍)
(ⴲ◡ⴲ)
(◍◡◎)
(⨶◡⨶)
(⌾◡⌾)
(◉◡◉)
(ⵙ◡ⵙ)
(◉◡◉)
(◔◡◔)
(◕◡◕)
(◐◡◑)
(◑◡◐)
(◒◡◒)
(◪◡◪)
(ღ◡ღ)
(♡◡♡)
(♥◡♥)
(❦◡❦)
(ᘳ⸌◡⸍ᘰ)
(㊀◡㊀)
(〇◡〇)
(T◡T)
(⍀◡⍀)
(⍭◡⍭)
(ᄒ◡ᄒ)
(ロ◡ロ)
(⍊◡⍊)
(⌝◡⌜)
(⌟◡⌞)
(◣◡◢)
(▰◡▰)
(◥▶◡◀◤)
(✿◡✿)
(🌔◡🌔)
(👁️◡👁️)
(🔥◡🔥)
(🍥◡🍥)
(🥥◡🥥)
(💿◡💿)
(📀◡📀)
(🧿◡🧿)
(🔴◡🔴)
(🟠◡🟠)
(🟡◡🟡)
(🟢◡🟢)
(🔵◡🔵)
(🟣◡🟣)
(⚫️◡⚫️)
(⚪️◡⚪️)
(🟤◡🟤)
(🔘◡🔘)
(💞◡💞)
(❤️◡❤️)
(🧡◡🧡)
(💛◡💛)
(💚◡💚)
(💙◡💙)
(💜◡💜)
(🖤◡🖤)
(🤍◡🤍)
(➰◡➰)
(➖◡➖)
(💲◡💲)
(0️⃣◡0️⃣)
(🌀◡🌀)
(🌐◡🌐)
(❌◡❌)
(❎◡❎)
(💧◡💧)
(🩸◡🩸)
(⭕️◡⭕️)
(🚫◡🚫)
(⛔️◡⛔️)
(🔎◡🔍)
(🦠◡🦠)
(💎◡💎)

Mouth/Nose

(•◡•)
(•ᴗ•)
(•‿•)
(•╭╮•)
(•_•)
(•̯ •)
(• ̯ •)
(•̮•)
(• ̮ •)
(•̺•)
(• ̺ •)
(•̪•)
(• ̪ •)
(•‸•)
(•▾•)
(•̭•)
(• ̭ •)
(•̬•)
(• ̬ •)
(•⌵•)
(•v•)
(•▽•)
(•̼•)
(• ̼ •)
(• ̫•)
(• ̫ •)
(• ᳕ •)
(•꒳•)
(•⏠•)
(•︹•)
(•﹏•)
(•෴•)
(•◞•)
(•ﻌ‎ •)
(•ﭛ‎ •)
(•ڡ‎ •)
(•‎ ౪•)
(•ʖ•)
(•ల•)
(•⌔•)
(•⋃•)
(•ꇴ•)
(•ᗨ•)
(•⩌•)
(•ᗝ•)
(•つ•)
(•~•)
(•ε•)
(•!•)
(•ヘ•)
(•͜ʖ•)
(•͟ల•)
(•͜つ•)
(•╭͜ʖ╮•)
(•͟ʖ•)
(•Ѡ•)
(•Ĺ̯•)
(•ꔢ•)
(•□•)
(•ഌ•)
(•╭∩╮•)
(•Д•)
(•ヮ•)
(•ᴥ•)
(•⏏•)
(•ᨓ•)
(•Ꮂ•)
(•ω•)
(•³•)
(•∀•)
(•.•)
(•⍘•)
(•,..,•)
(•人•)
(•͟ل͜‎ •)
(•ل͜‎ •)
(•益•)
(•ѽ•)
(•⍊•)
(•ʖ̯•)
(•ᨎ•)
(•_⦣•)
(•L•)
(•͜つ•)
(•⏠⏠•)
(•‎ א•)
(•ה•)
(•ת‎ •)
(•ے‎ •)
(•۩•)
(•۵•)
(•ঢ•)
(•১•)
(•৺•)
(•ਪ•)
(•੭•)
(•੨•)
(•૪•)
(•ଓ•)
(•୫•)
(•௰•)
(•ఎ•)
(•ఒ•)
(•క•)
(•గ•)
(•೨•)
(•೭•)
(•น•)
(•ฦ•)
(•ຟ•)
(•ໆ•)
(•໒•)
(•໑•)
(•ວ•)
(•Ⴥ•)
(•ᄉ•)
(•ᅙ•)
(•ᆾ•)
(•ὦ•)
(•ᾓ•)
(•ᾧ•)
(•ῷ•)
(•₤•)
(•℥•)
(•ℎ•)
(•⇑•)
(•⇩•)
(•⌤•)
(•⍦•)
(•⑂•)
(•⍜•)
(•⍹•)
(•⑃•)
(•⚇•)
(•◒•)
(•㉨•)
(•▃•)
(•┯•)
(•❥•)
(•♀•)
(•♨•)
(•っ•)
(•👅•)
(•👄•)
(•💋•)

Arm

(•◡•)
(•◡•)丿
乁(•◡•)ㄏ
¯\_(•◡•)_/¯
ヘ(•◡•)ノ
(ง•◡•)ว
(ง•◡•)ง
(۶•◡•)۶
ψ(•◡•)ψ
໒(•◡•)ʋ
೭(•◡•)೨
「(•◡•)
˙˚ʚ(•◡•)ɞ˚˙
◦°˚ヽ(•◡•)ノ˚°◦
〈(•◡•)ノ・:*☆
(•◡•)⭜
(•◡•)۶
(•◡•)੭⁾⁾
❀ܓ‎ (•◡•)
ۜ\(•◡•)/ۜ
ヽ(•◡•)ノ*҉
↖(•◡•)↗
ヘ(•◡•ヘ)
ƪ(•◡•ƪ)
ƪ(•◡•)ʃ
⎝(•◡•)⎠
(╯•◡•)╯
୧(•◡•)୨
╮(•◡•)╭
└(•◡•)┘
ヽ(•◡•)ノ゙
(づ•◡•)づ
(¬•◡•)¬
(⌜•◡•)⌜
⦟(•◡•)⦢
┌(•◡•)ノ
‎ Ù©(•◡•)‎ و
ヾ(•◡•)ゞ
⤜(•◡•)⤏
ᕙ(•◡•)ᕗ
ᕕ(•◡•)ᕗ
ლ(•◡•ლ)
ᕦ(•◡•)ᕥ
\(•◡•)/
(/•◡•)/
\(•◡•\)
(/•◡•)/
(~•◡•)~
~(•◡•~)
∩(•◡•∩)
✺◟(•◡•)◞✺
╭∩╮(•◡•)
(•◡•)╭∩╮
╭∩╮(•◡•)╭∩╮
凸(•◡•)
(•◡•)凸
凸(•◡•)凸
┌∩┐(•◡•)
(•◡•)┌∩┐
┌∩┐(•◡•)┌∩┐
👈(•◡•)
(•◡•)👉️
👉️(•◡•)👉️
👈(•◡•)👈
👈(•◡•)👉️
💪(•◡•)
✌️(•◡•)
(•◡•)✌️
✌️(•◡•)✌️
👊(•◡•)
(•◡•)👊
👊(•◡•)👊
👏(•◡•)
👌(•◡•)
👎(•◡•)
(•◡•)👍

[+] Add an accessory or a decor

(•◡•)
(•◡•)c[_]
{ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ}•..(•◡•)
✿(•◡•)
(•◡•)✿
(✿•◡•)
(•◡•✿)
༄༅༄༅ (•◡•) ༄༅༄༅
♬♩♪♩ (•◡•) ♩♪♩♬
ヽ`、ヽ`(•◡•)ヽ`ヽ`、`
•. 。˚(•◡•)˚ · • . ° .
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆(•◡•)⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
* ੈ✩‧₊˚*˚(•◡•)˚* ੈ✩‧₊
჻ ༘჻ღཾཿ༉ (•◡•) ༘჻ღཾཿ༉჻
-; ༉‧₊˚✧˳(•◡•) ༘჻༉჻
*₊˚✧˳(•◡•)*¨*•.¸¸ପଓ
★༉(•◡•)★༉‧₊˚✧
ミ★ (•◡•) ★彡
ε=ε=ε=┌(•◡•)ノ
───==≡≡ΣΣ(•◡•)
(•◡•)三二一
(•◡•)≡=༄༅༄༅༄.༅..
꧁*。゚ (•◡•) *。゚꧂
(•◡•)𒈱
(•◡•)三三☲=💨
(•◡•)/̵͇̿̿/'̿̿ ̿̿ ̿̿
(•◡•)︻デ═一
(•◡•)︻╦╤─ - - -
/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿(•◡•)
(•◡•)̸/̸̅̅ ̆̅ ̅̅
(•◡•)̸͆̎/͆̿̇ ͆̅͆͞͞͞͞​ι̿̿̿ ̿̎͆ ̀̈
█▬▬(•◡•)
‾ ‾ ̿ ̿ ̿/͇̿/̿ (•◡•) /͇̿/̿ ̿ ̿ ̿ ‾ ‾
(•◡•)▬▬ι═══════ﺤ
(•◡•)▂▂⌇
┬┴┬┴┤(•◡•)
(•◡•)├┬┴┬┴
├┬┴┬┴(•◡•)┬┴┬┴┤
░█░█░(•◡•)░█░█░
\̅_̅/̷̚ʾ(•◡•)
Lenny face creator FAQ
How I can create my custom Lenny Face ?
Using our generator !
Custom Lenny faces creator : How I can copy and paste ?
On copy paste website, it's very easy, just click (on computer) or tap (on mobile device and tablet) on your favorite thing and go where you want (app or website) to paste it (with a right click on computer or with a long tap on mobile device and tablet) !
Custom Lenny faces creator : Where I can use?
Everywhere you want! It's work on Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin... It's look amaizing on your bio on TikTok or Instagram. Basiclly everywhere you can write a text, you can copy and paste things, it's easy, just click and go where you want to paste it. You will do eye-catching and your bio or statut will be more attractive.