English Français Allemand Italiano Español Indonesia Vietnam Türkçe Russian

Copy Paste Khói văn bản

Copy and Paste text faces and Lenny faces and use it on TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, Discord

Did you know you could put smoke on your lyrics? It's easy, enter your text in the green area and enjoy the results. It's top on your networks like Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin.
Chỉ cần nhấp để sao chép
và dán nó vào nơi bạn muốn ツ

Smoke text generator

Change the font :

Smoke text on top


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Smoke text on bottom


  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Smoke text on top and bottom


  

  

  

  

  

  

  

    

Sparkle


  


Zalgo based smoke


  

  

  

  

  

  

  

  

 
👩🏻 Create your custom Zalgo text with my Zalgo generator.
Câu hỏi thường gặp về Smoke text
Một văn bản hút thuốc là gì?
It's a text this a decoration based on small specials characters. It's can be placed on top, bottom or side, or both.
Khói văn bản : Làm cách nào tôi có thể sao chép và dán?
Trên sao chép dán trang web , rất dễ dàng, chỉ cần nhấp (trên máy tính) hoặc nhấn (trên thiết bị di động và máy tính bảng) vào thứ bạn yêu thích và bắt đầu nơi bạn muốn (ứng dụng hoặc trang web) dán nó (bằng một cú nhấp chuột phải trên máy tính hoặc bằng một lần nhấn dài trên thiết bị di động và máy tính bảng)!
Khói văn bản : Tôi có thể sử dụng ở đâu?
Mọi nơi bạn muốn! Nó hoạt động trên Instagram, TikTok, Youtube, Discord, Facebook, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, WeChat, QQ, Telegram, Reddit, Twitch, Wattpad, Flickr, Skype, Whatsapp, Viber, MySpace, Douyin ... Nó trông rất thú vị với tiểu sử của bạn trên TikTok hoặc Instagram. Cơ bản ở mọi nơi bạn có thể viết văn bản, bạn có thể sao chép và dán mọi thứ, thật dễ dàng, chỉ cần nhấp và đi đến nơi bạn muốn dán nó. Bạn sẽ bắt mắt và tiểu sử hoặc quy chế của bạn sẽ hấp dẫn hơn.